Česko svítí modře

Jsme hrdý partner projektu "Česko svítí modře"

V rámci projektu zajišťujeme LED osvětlení s modrou barvou, díky kterému budete moci vyjádřit podporu lidem na spektru autismu v kampani "Česko svítí modře".

Smyslem kampaně je upozornit veřejnost na existenci autismu obdobně jako v zahraničí – modrým nasvícením významných budov, oken kanceláří i domovů. Povědomí lze podpořit také  modrým prvkem oblečení, tematickou společenskou událostí i prostým sdílením informací o kampani a jejích akcích.

Největším projevem podpory lidem na spektru však bude Váš respektující a tolerantní přístup k lidem ve Vašem okolí.

Kampaň  "Česko svítí modře" obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2007 jako

Světový den zvýšení povědomí o autismu.  

LED osvětlení s modrou barvou můžete zakoupit zde. Když budete potřebovat poradit, nebo budete chtít nasvítit budovu, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@rozsvitimesvet.cz

 Průhlednýcesko sviti modre

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň "Česko svítí modře" ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Společnost čelí v posledních letech řadě stále náročných situací, které jsou o to větší výzvou lidem s autismem. Nejprve Covid-19 a nyní válečný konflikt na Ukrajině, před kterým prchají převážně maminky s dětmi a také s dětmi nebo dospívajícími lidmi s autismem.

Motto X. ročníku  kampaně: „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“  symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání  jakékoliv odlišnosti, kterou jsme schopni akceptovat až díky POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze  také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu.

Téma kampaně -  Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako  prostředky k zajištění adekvátnějšího přístupu k lidem na spektru autismu. Slouží k poznání a pomáhají pochopit jinakost. Vznikly s cílem  změnit  přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své působnosti přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem.  Pomáhají ke zlepšení vzájemného porozumění mezi většinovou společností a lidmi na spektru autismu.

Šíření povědomí o podstatě autismu a výchozích pravidel přístupu k nim uložilo Usnesení vlády ČR  č.   101 z roku 2016 dotčeným rezortům -  práce a sociálních  věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví na základě „Podnětu ke zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin“. https://www.vlada.cz/…55/

Cílem kampaně je aktivně šířit základní informační balíček- "Komunikační soubor" a informaci o "Průkazu osoby s PAS. Poskytnout tak vodítko pro jednání s klienty na spektru autismu a pomoci porozumět  jejich situaci pracovníkům  krajských, městských a obecních úřadů,  pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším, kteří se dosud s problematikou autismu  nesetkali.

 Vzhledem ke světově udávané prevalenci výskytu poruch autistického spektra (PAS), a to až 2, 7% populace, se tak dříve či později stane.

Výchozí informace pomohou předejít nedorozumění a snížit míru stresu všech zúčastněných osob ať již při jednání na úřadech, v náročných životních situacích, při záchranářských akcích, krizových intervencích, na veřejnosti apod.. Více: https://www.mzcr.cz/…ra/

 Projekt zajišťuje Platforma Naděje pro Autismus www.nadejeproautismus.cz